IGNOROWANIE PROBLEMU

Ignorowanie problemu odpowiedzialności jest charaktery­styczną cechą tej koncepcji, logicznie zharmonizowaną ze wspom­nianym wcześniej postulatem dezetatyzacji komunikowania mię­dzynarodowego oraz swobody działania na tej płaszczyźnie osób i instytucji prywatnych. Uznanie za uniwersalne obowiązujących w zachodnim dzien­nikarstwie standardów tworzenia i rozpowszechniania informacji, którym przypisuje się cechy informacji międzynarodowych i któ­re też są przedmiotem międzynarodowego obiegu. Klasyfikację i charakterystykę tych standardów znajdziemy w wielu opracowaniach zachodnich, m.in. w artykule J. Galtunga i M. Rugę, którzy Wyróżniają 12 standardów, czyli kryteriów oceny informacji według okre­ślonych wartości.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: