HASŁO „PLURALIZMU I KOMPLEMENTARNOŚCI KULTUR”

Hasło „pluralizmu i komplementarności kultur” wyrasta z przekonania, że wielość kultur winna tworzyć rzeczywistość świata. Różne kultury nawzajem się uzupełniają: jeśli jedne narody nie wykształciły pewnych wartości, to znajdą je w do­robku innych, które z kolei same czerpią z wartości wytworzo­nych przez te pierwsze. Tak określone hasło jest opozycją wo­bec koncepcji „kultury uniwersalnej”, lansowanej przez wizjo­nerów „społeczeństwa globalnego”.Czym są zatem pluralizm i komplementarność? Pierwszy za­sadza się na ochronie indywidualnego oblicza kultur narodowych zagrożonego procesem uniformizacji świata, który następuje wsku­tek globalizacji masowej informacji.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: