GRUNTOWANIE WARTOŚCI

Gruntowanie tych wartości w świadomości ludzkiej jest procesem długotrwałym, ale raz zin- ternalizowane stanowią normę aksjologiczną, która jest istotnym czynnikiem wprawiającym w ruch mechanizmy korygujące wy­paczenia ustrojowe.Jednym z najważniejszych osiągnięć państw socjalistycznych jest stworzenie strukturalnych przesłanek realizacji modelu kul­tury humanistycznej. Przesłanką kluczową jest ścisłe powiązanie kultury z życiem całego narodu, zaspokajanie jego potrzeb w tym zakresie, co określa nowy ideologicznie i klasowo kształt kultury. Będąc kategorią klasową, o której istocie decyduje w państwie socjalistycznym klasa robotnicza wespół z innymi kla­sami pracującymi, jest ona jednocześnie źródłem wartości ogólnoludzkich.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: