GŁOSY KRYTYKI

Wprawdzie koncepcja „swobodnego przepływu” nadal kształ­tuje oblicze burżuazyjnej teorii komunikowania międzynarodo­wego oraz praktyki politycznej w tej dziedżinie, to jednak zna­lazła ona także i przeciwników wśród wielu teoretyków i polity­ków, których argumenty krytyczne wypływają z różnych mo­tywacji i źródeł, mają różnorakie tło ideologiczne i odznaczają się różną głębią.Głosy tej krytyki słychać było już wtedy, gdy omawiana kon­cepcja dopiero się kształtowała, gdy Stany Zjednoczone przygo­towywały grunt pod kampanię dyplomatyczną i polityczno-pro­pagandową, która zmierzała do narzucenia światu „swobodnego przepływu” jako modelu komunikowania międzynarodowego.Za przysłowiowy „głos wołającego na puszczy” można uznać Raport Komisji Hutchinsa, który postulował bardziej realistycz­ne podejście w stosowaniu zasady wolności informacji w stosun­kach międzynarodowych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: