EGOISTYCZNE POJĘCIE WOLNOŚCI

Tu należy już mówić nie tylko o antysocjalistycznym, ale wręcz antyhumani­tarnym charakterze takich poczynań. Egoistycznie pojmowana wolność informacji nie może zagrażać ideałom humanistycznym;po czwarte: argument o swobodzie działania instytucji prywatnych nie w pełni odpowiada rzeczywistości, bowiem utrzymując prywatny for­malnie charakter tych instytucji państwa kapitalistyczne rozszerzyły jed­nocześnie kontrolę nad ich zagraniczną działalnością w sferze informacyj- no-kulturalnej, aby „zapewnić większą zgodność między tą działalnością a interesami państwowymi danego kraju”.Oznacza to, że państwo zyskuje znaczny wpływ na uczestnictwo prywatnych mediów w komunikowaniu międzynarodowym.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: