DZIEŁA WARTOŚCI

Kryteria te nie poddają się łatwo obiektywizacji, co nie znaczy wszakże, że nie da się ich odszukać w rzeczywistości społecznej. „Nie wcho­dząc tu w szeroką dyskusję nad ich naturą i stosowaniem — twierdzi dalej autor — należy wskazać na trwałość wpływu nie­których dzieł sztuki, przekraczającą nieraz tysiąclecia, na zasięg geograficzny i etniczny ich wpływu i uznanie, na formalną do­skonałość tych dzieł, które stanowią nieraz rodzaj wzoru naśla­dowanego przez całe pokolenia”.Dzieła tej wartości nie decydują jednak o obliczu komuniko­wania między kulturami z tej prostej przyczyny, że jest ich w obiegu międzynarodowym niewiele. Na co dzień masowy odbior­ca ma do czynienia z wytworami kulturowymi różnej wartości.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: