DOSTRZEGANE DZIAŁANIE

Dostrzegając to potencjalnie dysfunkcjonalne działanie zróż­nicowania kulturowego w społeczeństwach Trzeciego Świata, nie­którzy badacze popadają w drugą skrajność wskazując na pozy­tywną rolę budowania jedności kulturalnej na fuzji wartości ludów białych i kolorowych.Obrońcy pluralizmu kulturalnego przeciwstawiają się takim koncepcjom budowania duchowej jedności różnych narodów wy­rażając obawę, że byłoby to raczej wprowadzanie dominacji „tyl­nymi drzwiami” niż wzajemne .Podsumowującą te wywody konkluzją może być trzeźwe stwierdzenie amerykańskiego socjologa, S. Beckera, że budowa­nie. pluralizmu należy rozpocząć od zmian w mentalności ludzi, od wpajania im tej oczywistej prawdy, że „ideały zrodzone w in­nych kulturach nie muszą się pokrywać z ideałami naszej kul­tury”’.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: