DIALEKTYKA RYWALIZACJI I WSPÓŁPRACY

Socjalistyczna koncepcja komunikowania międzynarodowego jest w dużym stopniu pochodną samej idei pokojowego współ­istnienia, która określa cele i zasady współżycia państw o róż­nych systemach społecznych. Dla określenia istoty pokojowego współistnienia fundamentalne jest stwierdzenie, że nie narusza ono obiektywnego charakteru walki klasowej, przenikając wszyst­kie sfery stosunków między systemami. Te obiektywne prawa walki klasowej muszą siłą rzeczy rozciągać się na poszczególne płaszczyzny stosunków między państwami o przeciwstawnych systemach, ponieważ państwo jest kategorią klasową, narzędziem panowania klasowego. Stąd sfery zewnętrznej działalności państw stanowią jednocześnie płaszczyzny walki klasowej w skali mię­dzynarodowej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: