CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE DIALOGOWI KULTUR

Przesłanki umożliwiające dialog kultur za pośrednictwem ko­munikowania masowego są różnorodne. Co się tyczy kultury so­cjalistycznej, tó wspomnieć należy zwłaszcza o dwóch takich przesłankach. Pierwsza z nich to bogactwo wartości, które tkwią w niej samej i które zasługują na to, by zostać włączone i upo­wszechnione w innych systemach kulturowych. Druga — to otwarty charakter samej kultury socjalistycznej, który jest jej immanentną cechą przejawiającą się w dążności do „przyswoje­nia wszelkich autentycznych wartości powstających w rozwija­jącej się kulturze światowej”.Charakteryzując funkcje wychowawcze kultury socjalistycz­nej stwierdziliśmy, że jedną z nich jest kształtowanie osobowości człowieka w duchu internacjonalizmu i współpracy z innymi na­rodami oraz poszanowania dla ich odmienności. Jest to wystar­czającym dowodem na otwartość kulturalną.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: