CZTERY KRYTERIA

Cztery spośród nich to:kryterium statystycznej wielkości — im większa wartość danych określających wydarzenie (np. liczba zabitych), tym ma ono większe szanse stać się wiadomością międzynarodową;kryterium znaczenia rozumianego jako znaczenie przypisywane przez odbiorcę danemu wydarzeniu zgodnie z jego pojęciami i stereotypami ważności wyznaczanymi przez jego kulturę i system wartości. Stosowanie tego kryterium obniża subiektywnie rangę wiadomości, które mogą doty­czyć wydarzeń dla danej społeczności ważnych, lecz pomniejszanych przez twórców i odbiorców informacji;kryterium związku z tzw. narodami elitarnymi, tj. narodami, w któ­rych według potocznych wyobrażeń dzieje się zawsze coś ważnego. Spra­wozdania z wydarzeń w nich zachodzących łatwo stają się wiadomościami;kryterium negatywności — im bardziej wydarzenie jest negatywne, tym ma więcej szans stania się wiadomością włączoną w obieg między­narodowy

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: