CZĘSTY ARGUMENT

Nie znaczy to jednak, że kraje socjalistyczne są całkowicie wolne od zagrożeń w tej dziedzinie. Zagrożenia te mają tylko inny charakter: polegają na nadużywaniu nowoczesnych technik przekazu do celów zmasowanej propagandy antykomunistycznej oraz ingerowania w sprawy wewnętrzne społeczeństw. Co się zaś tyczy szans krajów socjalistycznych w prezentowaniu swej kul­tury w świecie kapitalistycznym, to mimo swych większych moż­liwości technicznych są one w niewiele lepszej sytuacji niż wiele krajów Trzeciego Świata. Często usłyszeć można na Zachodzie argument, że kraje ka­pitalistyczne stwarzają wszystkińi innym krajom równe szanse w prezentowaniu na terenie państw kapitalistycznych wartości kulturalnych innych narodów pod warunkiem, że wykażą om tyle „siły przebicia”, by znaleźć nabywcę; wytwory, które na­bywcy nie znajdą muszą bowiem zostać wyparte z rynku przez inne.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: