CZĘŚĆ WARTOŚCI

Część wartości powstałych na obcym podłożu klasowym może jednak wywierać, i istotnie wywiera, deformujący wpływ na roz­wój kultury socjalistycznej. „Dotyczy to tych treści kulturowych, które powstałe na gruncie kultury burżuazyjnej oddziałują w sposób negatywny na przebieg rewolucji kulturalnej oraz na two­rzenie się kultury ogólnonarodowej, a następnie kultury ogólno- socjalistycznej (…) Negatywny wpływ posiadają te treści kultu­rowe, które oddziałują w sposób deformująco-hamujący na roz­wój specyficznych wartości kulturalnych stanowiących istotę przeobrażeń socjalistycznych. Bezpośrednio wpływ ten uwidacz­nia się w sferze świadomości społecznej, która ulega działaniu deformacyjnemu”.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: