BRAK ZAUFANIA

Było to uzasadnione z jednej strony bra­kiem zaufania w stosunkach Wschód—Zachód, a z drugiej — po­trzebą ochrony młodego ustroju i świadomości społecznej nara­żonej na działania rozkładowe, na ryzyko zakłócenia kształtują­cego się dopiero normatywu wartości socjalistycznych. W miarę eliminowania wzajemnych uprzedzeń i nieufności dopływ infor­macji i idei z Zachodu na Wschód wzrastał, i choć nie był on w pełni równoważony przez oddziaływanie w przeciwnym kierun­ku, to jednak podziałał korzystnie na rozwój kultury socjalistycz­nej, bowiem „występowanie różnorodności i sprzeczności (…) po­budza procesy kulturotwórcze i sprzyja powstawaniu nowych wartości i dzieł artystycznych”

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: