BRAK OBIEKTYWIZMU

W tym świetle razić musi bra­kiem obiektywizmu zarzut, że „państwom komunistycznym nie zależy na zrozumieniu innych, a tylko na tym, by skłonić innych do zrozumienia ich ideologii”.Dodajmy jeszcze, że państwa socjalistyczne opowiadając się za prawem do selekcji pewnych treści w obrocie międzynarodo­wym nie chcą bynajmniej traktować ich jako tylko własnego in­strumentu polityki kulturalnej, lecz dążą do tego, by kryteria w tym zakresie zostały w jakiś sposób zobiektywizowane i wypra­cowane drogą międzynarodowego konsensu, a więc regulacji, któ­ra rozstrzygnęłaby problem ich arbitralności. Dlatego wskazują one na potrzebę podejmowania studiów nad kryteriami, które winny rządzić selekcją coraz obfitszej masy informacyjnej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: