BEZ ŻADNEJ KONTROLI

Iluzją jest przy tym, że nie podlegają one żadnej kontroli; otóż podlegają, lecz jest to inny rodzaj kon­troli — mechanizmy rynkowe i interes ekonomiczny, który często rozmija się z interesem narodów będących obiektem oddziaływa­nia z zewnątrz prywatnych mediów.Co się więc tyczy odpowiedzialności państwa za treści i formy przekazów informacyjno-kulturalnych na zagranicę, to teoria marksistowska twierdzi, że na obecnym etapie rozwoju stosunków międzynarodowych wykazuje ona per saldo więcej zalet niż wad. Jest to wniosek wynikający nie tylko z realnej oceny uwarun­kowań, ale także z ogólnie akceptowanych przez naukę twierdzeń odnoszących się do roli państwa we współczesnym świecie:Państwo jest jedynym podmiotem prawa międzynarodowe­go (obok organizacji międzynarodowych, których kompetencje są jednak nań delegowane przez suwerenne państwa członkowskie) i nadal głównym podmiotem stosunków międzynarodowych w ogóle.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: