BEZ UZASADNIEŃ

Nie trzeba szerzej uzasadniać, że przekazy tego typu należy oceniać nie tyle według kryteriów ich selekcji, ile raczej w ka­tegoriach zakazu, który zresztą można w wielu wypadkach wy­wieść z brzmienia odnośnych norm prawnotraktatowych.Problem selekcji pojawia się natomiast z całą ostrością, gdy treści, z którymi mamy do czynienia, nie są tak bardzo antyhu­manitarne, a mimo to poddajemy je selekcji, nie wpuszczając w obieg społeczny tych elementów, które uznajemy za szkodzące różnorakim wartościom ze sfery stosunków międzyludzkich, toż­samości obyczajowej, integralności tradycji narodowych i kultu­ralnych. Chodzi tu zwłaszcza o te elementy kultury masowej współ­czesnych społeczeństw mieszczańskich, którą w literaturze mar­ksistowskiej określa się ogólnie jako kosmopolityzm, nihilizm mo- ralny, dekadencję itp.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: