//////

CZYNNIK IDEOLOGICZNO-POLITYCZNY W KOMUNIKOWANIU MIĘDZYNARODOWYM

Marksistowska teoria komunikowania silnie akcentuje ideolo­giczny charakter zagranicznej działalności informacyjno-kultu- ralnej państwa socjalistycznego, stanowiącej ważny składnik jego funkcji zewnętrznej, i opowiada się za komunikowaniem zaan­gażowanym, które nie może pozostać neutralnym wobec ideolo­gicznych i społecznych problemów naszej epoki.„Dzisiaj — pisze A. Sowietow — chyba wszyscy są zgodni co do tego, że w naszych warunkach znaczenie ideologii w polityce wewnętrznej i zagranicznej, w całym życiu społeczeństwa jest tak wielkie, jak nigdy przedtem (…) Komuniści wychodzą z za­łożenia, że przede wszystkim należy tu uwzględnić zasadnicze przemiany społeczno-polityczne charakteryzujące naszą epokę historyczną: umocnienie się światowego systemu socjalizmu, ogromną siłę i autorytet polityczny międzynarodowej klasy ro­botniczej, coraz jaśniejsze zrozumienie przez masy pracujące swojej roli prawdziwych twórców historii”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *