//////

Archive for Marzec, 2017

Praca domowa

Uczniowie, którzy chodzą na wszelkiego rodzaju zajęcia szkolne mają obowiązek, jeśli zostanie on na nich nałożony odrobienia pracy domowej, która została im zadana przez konkretnego nauczyciela wykładającego dany przedmiot. Zadanie domowe, bo to jest również zdecydowanie inna nazwa tego obowiązku jest z góry przez konkretnego nauczyciela omówione i wytłumaczone jak należy je wykonać, aby nie popełnić błędu. Często związane, jest ono z utrwaleniem zajęć lekcyjnych, które były wówczas prowadzone. Następnym razem, kiedy znowu będziemy na tej samej lekcji z pewnością zostaniemy poproszeni przez konkretnego nauczyciela o pokazanie go, jak również zaprezentowanie całej klasie, jeśli sobie tego zażyczy. Praca domowa w założeniu jest po to, aby uczniowie, którzy maja się nauczyć tematu z poprowadzonej wcześniej lekcji mieli możliwość powtórzenia go jeszcze raz domu i przyswojeniu swojej wiedzy w pełni. Warto zaznaczyć, że nie odrobienie pracy domowej skutkuje często negatywnie na daną osobę w ty wypadku ucznia.

Jaka przyszłość energetyki jądrowej

Wkrótce po awarii elektrowni jądrowej w Japonii, w Fukushimie, wydawało się, że świat będzie powoli odwracał się od energetyki jądrowej. Niedługo po tej awarii Niemcy ogłosiły, że definitywnie rezygnują z energii atomowej, zamykając jednocześnie 8 siłowni jądrowych, a pozostałe planują wyłączyć najpóźniej do roku 2022. Podobną decyzję podjęli Włosi, przeprowadzając na ten temat referendum. Jednak nie wszystkie kraje są tak nieprzychylnie nastawione do energetyki jądrowej. Aż 60 krajów w roku 2011 zgłosiło swoje aplikacje do Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, że są zainteresowane rozwijaniem tej dziedziny pozyskiwania energii. W Europie najsilniejsze lobby jądrowe jest we Francji – gdzie aż ponad 70 procent energii jest pozyskiwana z atomu – oraz w Wielkiej Brytanii, oba te kraje będą budowały już elektrownie atomowe nowej generacji. Na świecie najwięcej elektrowni atomowych funkcjonuje obecnie w USA, chcą do nich dołączyć w krótkim czasie Chiny i Indie – zamierzają bowiem odchodzić od energii pozyskiwanej w wyniku spalania węgla.

Absolwenci szkół średnich chcą c mieć pracę powinni wybrać określone kierunki

Medycyna zawsze była kierunkiem chętnie wybieranym przez absolwentów liceów i nic się nie zmieniło, nie ma bezrobotnych lekarzy, do których ustawiaj się coraz większe kolejki. Niestety sporo naszych lekarzy wyjechało i nadal wyjeżdżają za granice, gdzie oferuje się im lepsze warunki pracy i płacy. Również farmaceutyka w raz medycyną jest na topie zawodów, których perspektywy są bardzo obiecujące. Wiek dwudziesty był wiekiem fizyki a ten nasz obecny ma być wiekiem biologii. Tak więc spółki biotechnologiczne są na etapie rozwoju które w najbliższych latach będzie miało swój boom. Wszystkie kierunki, które się ze sobą łączą czyli chemia, biologia, medycyna czy farmaceutyka są tymi, które można polecać obecnym absolwentom szkół średnich, albowiem nie są to kierunki produkujące bezrobotnych. Innym kierunkiem zawodów polecanych jako te, które dadzą pracę w przyszłości, są to kierunki elektronika, telekomunikacja, logistyka i transport. Wszystkie te podane kierunki są przyszłościowe, a nie ma za dużo wykształconych w tych kierunkach specjalistach. Ciągle jest głód na takich pracowników i nie szybko to się skończy, o ile w ogóle.