//////

Archive for Grudzień, 2016

PRZYPOMNIENIE NIEKTÓRYCH WIADOMOŚCI Z BOTANIKI

Jeżeli ziarnko pyłku, wytworzonego przez pręciki kwiatowe rośliny tego samego gatunku, padnie na znamię słupka w warunkach sprzyjających zapłodnieniu, pyłek kiełkuje i jego łagiewka przez szyjkę słupka przedostaje się do jego wnętrza, do zalążni. Przechodzą do niej oba jądra pyłku i wnikają do woreczka zalążkowego. Jedno z nich łączy się z jądrem komórki jajowej i w ten sposób wykształca się zarodek, a więc utwór, z którego w przyszłości ma powstać nowa roślina. Drugie jądro pyłku zlewa się z jądrem bielmowym, pobudza je do rozwoju i do wykształcenia bielma, tzn. tkanek zawierających substancje zapasowe, z których później kiełkujące nasienie będzie czerpało materiał budulcowy i energię. Komórki osłaniające zalążek dzielą się i wytwarzają tkanki ochronne — łupinę. Tak więc cały zalążek przekształca się w nasienie, składające się z zarodka i bielma otoczonych łupiną. Jeżeli w zalążni jest więcej zalążków niż jeden i jeżeli one również zostaną zapłodnione, powstanie jednocześnie kilka nasion.

Owocnia wraz z nasionami stanowi owoc

Rozwijają się też ścianki zalążni, z których wytwarza się owocnia. Cały kwiat jest pędem skróconym, a poszczególne jego części składowe — słupki, pręciki, płatki korony i działki kielicha — są przekształconymi liśćmi. Słupek jest zbudowany z odpowiednio zwiniętego liścia, zwanego owocolistkiem, albo z kilku zrośniętych owocolistków. Ponieważ miękisz owocolistka, tak jak każdego liścia, jest z obu stron obłożony skórką, więc też i owocnia składa się z trzech warstw: zewnętrznej, środkowej i wewnętrznej, które mogą być rozmaicie wykształcone. Owocnia wraz z nasionami stanowi owoc. Tak więc, według prof. W. Szafera i prof. B. Dyakowskiego: „Owocem nazywamy przeistoczoną część kwiatu, która mieści w sobie nasiona i służy do ich ochrony podczas dojrzewania. Tą częścią kwiatu jest słupek (owocolistek), a raczej jego załążnia. Okwiat, pręciki, a nawet szyjka i znamię słupka zwykle zsycha- ją się, marnieją i odpadają”.