//////

Archive for Grudzień, 2016

Wybór dalszego kształcenia to odpowiednie działanie

Studia, to bez wątpienia ciężki czas. Młoda osoba zazwyczaj musi odejść z domu rodzinnego, aby móc się dalej kształcić. Trudne wybory, jednak jeśli jest się głodnym wiedzy z czasem przychodzą tego korzyści. Nauka w dzisiejszych czasach nie stanowi jakiegoś większego kłopotu, jest przecież tyle pomocy. Najefektowniejszą jest rzecz jasna Internet. W spokoju można pobrać odpowiednią dla siebie wiedzę, poczytać ciekawostki, pobrać cenne informację. Dawniej nie było tego rodzaju wsparcia, dlatego też zaleca się docenić nowoczesność i ją pielęgnować. Wszystko takie proste, naprawdę wystarczą chęci. Dawniej trzeba było stanąć na głowie, aby zdobyć na przykład potrzebną książkę, teraz jest tysiące bibliotek, sklepów. Niestety należy stwierdzić, iż obecne pokolenie z każdym rokiem jest coraz bardziej leniwe. Przestaję się liczyć wykształcenie a szuka się za wszelką cenę przyjemności a co w takim razie z przyszłością? Nie mając szkoły jak można starać się o dobrą posadę? Warto podejść do sprawy poważnie, aby po latach niczego nie żałować.

Praca domowa

Uczniowie, którzy chodzą na wszelkiego rodzaju zajęcia szkolne mają obowiązek, jeśli zostanie on na nich nałożony odrobienia pracy domowej, która została im zadana przez konkretnego nauczyciela wykładającego dany przedmiot. Zadanie domowe, bo to jest również zdecydowanie inna nazwa tego obowiązku jest z góry przez konkretnego nauczyciela omówione i wytłumaczone jak należy je wykonać, aby nie popełnić błędu. Często związane, jest ono z utrwaleniem zajęć lekcyjnych, które były wówczas prowadzone. Następnym razem, kiedy znowu będziemy na tej samej lekcji z pewnością zostaniemy poproszeni przez konkretnego nauczyciela o pokazanie go, jak również zaprezentowanie całej klasie, jeśli sobie tego zażyczy. Praca domowa w założeniu jest po to, aby uczniowie, którzy maja się nauczyć tematu z poprowadzonej wcześniej lekcji mieli możliwość powtórzenia go jeszcze raz domu i przyswojeniu swojej wiedzy w pełni. Warto zaznaczyć, że nie odrobienie pracy domowej skutkuje często negatywnie na daną osobę w ty wypadku ucznia.

Jaka przyszłość energetyki jądrowej

Wkrótce po awarii elektrowni jądrowej w Japonii, w Fukushimie, wydawało się, że świat będzie powoli odwracał się od energetyki jądrowej. Niedługo po tej awarii Niemcy ogłosiły, że definitywnie rezygnują z energii atomowej, zamykając jednocześnie 8 siłowni jądrowych, a pozostałe planują wyłączyć najpóźniej do roku 2022. Podobną decyzję podjęli Włosi, przeprowadzając na ten temat referendum. Jednak nie wszystkie kraje są tak nieprzychylnie nastawione do energetyki jądrowej. Aż 60 krajów w roku 2011 zgłosiło swoje aplikacje do Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, że są zainteresowane rozwijaniem tej dziedziny pozyskiwania energii. W Europie najsilniejsze lobby jądrowe jest we Francji – gdzie aż ponad 70 procent energii jest pozyskiwana z atomu – oraz w Wielkiej Brytanii, oba te kraje będą budowały już elektrownie atomowe nowej generacji. Na świecie najwięcej elektrowni atomowych funkcjonuje obecnie w USA, chcą do nich dołączyć w krótkim czasie Chiny i Indie – zamierzają bowiem odchodzić od energii pozyskiwanej w wyniku spalania węgla.

Search
Archives

You are currently browsing the Edukacja Wyższa blog archives for Grudzień, 2016.