Monthly Archives: Listopad 2016

Jadalne i podobne do jadalnych owoce leśne

W książce będą omówione jadalne i podobne do jadalnych owoce leśne w potocznym znaczeniu tego określenia. Dla uproszczenia będą nazywane owocami, niezależnie od tego, czy powstały z zalążni, czy nie. Jeżeli spowoduje to pewną nieścisłość, jest to robione z całkowitą