//////

Archive for Październik, 2016

Problemy z nauką

Nie ma człowieka idealnego i w zasadzie nie ma też ucznia, który mógłby nauczyć się wszystkich przedmiotów tak, aby zadowolić całe swoje otoczenie poczynając od rodziców, a na nauczycielach kończąc. Poruszyliśmy trochę drastyczny przypadek, który jednak pokazuje, że szkoła to środowisko, w którym panują spore problemy, a sprowadzają się one głównie do tego, że człowiek zmuszony do nauki czegoś, czego nie lubi, nigdy nie osiągnie zadowalających efektów i przez wiele lat w szkole będzie po prostu z tego powodu cierpiał. Zmuszanie kogoś do zdobywania wiedzy mija się z celem, ponieważ nauka bez motywacji to jednym słowem strata czasu, chociaż nowocześni nauczyciele zdają się tego zupełnie nie dostrzegać. Mówi się, że dla każdego nauczyciela jego przedmiot jest najważniejszy. Jak wiesz nie powinno tak być, chociaż jak na pewno zauważyłeś, w szkołach panuje taka właśnie tendencja. Wszystkie opisane wyżej problemy wynikają przez niechęć do zmiany systemu nauczania. Te metody, które stosuje się obecnie ucząc dzieci są z gruntu skazane na porażkę, ponieważ świat rozwija się tak szybko, że wiedza zdobyta dzisiaj już jest nic nie warta jutro. Uczeń, który to zrozumie stanie się znacznie spokojniejszy.

Jaka wiedza przydaje się w życiu?

Jakiego typu umiejętności przydają się w życiu współczesnego człowieka? Jak należy rozumieć edukację. To temat bardzo na czasie, ponieważ wiele osób ma obecnie problem ze zrozumieniem swoich zainteresowań i potrzeb w zakresie zdobywania wiedzy. Przeczytaj artykuł, a na pewno trochę ci się w tym obszarze rozjaśni. Gospodarka w różnych okresach potrzebuje różnego zestawu kwalifikacji. Ich wytypowanie może dać ci ogromną przewagę konkurencyjną na rynku pracy. Jeżeli szybko zrozumiesz w czym jesteś dobry oraz, który zawód pasuje do Ciebie najlepiej, wtedy powinieneś zrobić wszystko,a by zdobyć wiedzę w tym zakresie. Sukces obecnie odnoszą najszybciej te osoby, które zdobywają umiejętności jedynie w bardzo wąskiej dziedzinie. To w zasadzie klucz do znakomitych osiągnięć. Podsumowując, obecnie promuje się mocno wiedzę techniczną, ale jeżeli masz pasje oraz wiesz, ze możesz zostać profesjonalistą w innej dziedzinie nic nie stoi na przeszkodzie, abyś uczył się jedynie tego co kochasz. Jest to prawdopodobnie najbardziej racjonalne podejście do zdobywania wiedzy, które powinieneś uruchomić w swoim życiu. Wiedza specjalistyczna zawsze jest cenna na rynku pracy.

PRZYPOMNIENIE NIEKTÓRYCH WIADOMOŚCI Z BOTANIKI

Jeżeli ziarnko pyłku, wytworzonego przez pręciki kwiatowe rośliny tego samego gatunku, padnie na znamię słupka w warunkach sprzyjających zapłodnieniu, pyłek kiełkuje i jego łagiewka przez szyjkę słupka przedostaje się do jego wnętrza, do zalążni. Przechodzą do niej oba jądra pyłku i wnikają do woreczka zalążkowego. Jedno z nich łączy się z jądrem komórki jajowej i w ten sposób wykształca się zarodek, a więc utwór, z którego w przyszłości ma powstać nowa roślina. Drugie jądro pyłku zlewa się z jądrem bielmowym, pobudza je do rozwoju i do wykształcenia bielma, tzn. tkanek zawierających substancje zapasowe, z których później kiełkujące nasienie będzie czerpało materiał budulcowy i energię. Komórki osłaniające zalążek dzielą się i wytwarzają tkanki ochronne — łupinę. Tak więc cały zalążek przekształca się w nasienie, składające się z zarodka i bielma otoczonych łupiną. Jeżeli w zalążni jest więcej zalążków niż jeden i jeżeli one również zostaną zapłodnione, powstanie jednocześnie kilka nasion.

Owocnia wraz z nasionami stanowi owoc

Rozwijają się też ścianki zalążni, z których wytwarza się owocnia. Cały kwiat jest pędem skróconym, a poszczególne jego części składowe — słupki, pręciki, płatki korony i działki kielicha — są przekształconymi liśćmi. Słupek jest zbudowany z odpowiednio zwiniętego liścia, zwanego owocolistkiem, albo z kilku zrośniętych owocolistków. Ponieważ miękisz owocolistka, tak jak każdego liścia, jest z obu stron obłożony skórką, więc też i owocnia składa się z trzech warstw: zewnętrznej, środkowej i wewnętrznej, które mogą być rozmaicie wykształcone. Owocnia wraz z nasionami stanowi owoc. Tak więc, według prof. W. Szafera i prof. B. Dyakowskiego: „Owocem nazywamy przeistoczoną część kwiatu, która mieści w sobie nasiona i służy do ich ochrony podczas dojrzewania. Tą częścią kwiatu jest słupek (owocolistek), a raczej jego załążnia. Okwiat, pręciki, a nawet szyjka i znamię słupka zwykle zsycha- ją się, marnieją i odpadają”.

Search
Archives

You are currently browsing the Edukacja Wyższa blog archives for Październik, 2016.