//////

Archive for Październik, 2016

Owocostany

Spotyka się też często owocostany, które powstają z kwiatostanów. Przykłady typowych owocostanów — to dzikie bzy, jarzębiny, porzeczki i kaliny. Owoc nie tylko ochrania nasienie w czasie jego dojrzewania, lecz potem ułatwia także jego wysiew. Owoce i nasiona są specjalnie przystosowane do spełniania tej funkcji. U owoców suchych wysiewanie nasion odbywa się w rozmaity sposób, np. przez otwarcie owocu i wysypanie nasion, przez gwałtowne pęknięcie owocu i wyrzucenie nasion na mniejszą lub większą odległość, za pośrednictwem wiatru, który przenosi nasiona wyposażone w urządzenie lotne, za pośrednictwem wody, mrówek i rozmaitych większych zwierząt (owoce i nasiona czepiające się lub przylepiające do skóry zwierząt i dzięki temu roznoszone po okolicy).

Jadalne jest nasienie

W tym wypadku jadalne jest nasienie, osłonięte owocnią — całkowicie lub częściowo stwardniałą. Takie nasiona są spożywane przez ssaki (np. wiewiórki) i niektóre ptaki; nie mogą one wtedy, oczywiście, służyć do rozmnażania rośliny. Zwykle jednak wiewiórka gubi część zebranych orzechów albo magazynuje je na zapas i później o nich zapomina, mają więc one szanse spełnienia swojego zadania. Jeszcze raz potwierdza się zasada, że przyroda — oszczędna niemal do skąpstwa we wszystkich sprawach życia — staje się rozrzutna, gdy chodzi o sprawę najważniejszą: przedłużenie i rozprzestrzenienie gatunku. Wytwarza się np. dziesięć orzechów laskowych, z których dziewięć jest z góry przeznaczonych na pokarm wiewiórki, ale za to jeden zyskuje warunki do wypełnienia swojej funkcji.