//////

Archive for Wrzesień, 2016

Owoce mięsiste nie otwierają się

Owoce mięsiste nie otwierają się i w zasadzie opad&ją wraz z nasieniem. Ich jaskrawa, pachnąca, apetyczna, smakowita i odżywcza owocnia łub osnówka (spełniająca podobną rolę jak powabnia kwiatów, ich miodniki i pyłek, gdy zwabiają owady zapylające kwiaty) przyciąga roznosicieli owoców i siewców nasion: ptaki, ssaki lub ludzi. Mięsista owocnia jest zjadana, a nasiona odrzucane albo wydalane z kałem, a wówczas mają sprzyjające warunki do kiełkowania i rozwoju: wilgotne i użyźnione podłoże. Człowiek może rozsiewać nasiona mimochodem — tak samo jak ptaki i ssaki — bądź zupełnie świadomie i celowo, aby hodować użyteczną roślinę. Gdy nasiona są już należycie wykształcone, dojrzałe do samodzielnego życia i spełnienia swojej funkcji biologicznej, wtedy owocnia przejrzewa, mięknie, jej tkanki ulegają rozluźnieniu, dzięki czemu nasiona znacznie łatwiej wydostają się z owocu. Niejako odwrócenie sytuacji zachodzi u orzechów i niektórych pestkowców.

Borówka czarna

Najważniejszą rolę ze względu na gospodarcze znaczenie jadalnych owoców leśnych odgrywają rośliny należące do dwu rodzin: wrzosowatych (Ericaceae) i różowatych (Rosaceae)1). Do wrzosowatych należą wprawdzie tylko 4 gatunki dające owoce jadalne, ale wśród nich jeden gatunek jest bardzo ważny — borówka czarna, a pozostałe też odgrywają rolę gospodarczą — borówka brusznica, żurawina błotna i borówka bagienna. Obfituje natomiast w gatunki o jadalnych owocach rodzina różowatych. Do podrodziny różowych (Rosoideae) należy rodzaj Rosa z licznymi gatunkami i równie bogaty rodzaj Rubus, a więc maliny i jeżyny, a dalej poziomka pospolita i głogi. Do podrodziny jabłkowych (Pomoideae) zaś zalicza się: jabłoń dziką, gruszę pospolitą, jarzęby, śliwę tarninę, czeremchę zwyczajną, czereśnię i irgę.