Monthly Archives: Wrzesień 2016

Owoce mięsiste nie otwierają się

Owoce mięsiste nie otwierają się i w zasadzie opad&ją wraz z nasieniem. Ich jaskrawa, pachnąca, apetyczna, smakowita i odżywcza owocnia łub osnówka (spełniająca podobną rolę jak powabnia kwiatów, ich miodniki i pyłek, gdy zwabiają owady zapylające kwiaty) przyciąga roznosicieli owoców

Borówka czarna

Najważniejszą rolę ze względu na gospodarcze znaczenie jadalnych owoców leśnych odgrywają rośliny należące do dwu rodzin: wrzosowatych (Ericaceae) i różowatych (Rosaceae)1). Do wrzosowatych należą wprawdzie tylko 4 gatunki dające owoce jadalne, ale wśród nich jeden gatunek jest bardzo ważny —