Monthly Archives: Sierpień 2016

Witaminy

Dzięki rozwojowi nauki o odżywianiu przekonano się jednak, że organizm ludzki musi otrzymywać, oprócz zasadniczych składników pożywienia, takich jak węglowodany, białka, tłuszcze i woda, także czynniki uzupełniające, wśród których szczególną rolę odgrywają witaminy. W miarę pogłębiania wiedzy o witaminach i

SKŁAD I WARTOŚĆ UŻYTKOWA JADALNYCH OWOCÓW LEŚNYCH

Niektóre inne rodziny mają wśród owocodajnych roślin zaledwie po-jednym lub po paru gospodarczo niezbyt ważnych przedstawicieli. Porzeczki należą do skalnicowatych (Saxiiiagaceae), rokitnik — do rokitnikowatych (Eleagnaceae), dzikie bzy i kalina koralowa — do przewiertniowatych (Caprifoliaceae), berberys do berberysowatych (Beibeiidaceae), leszczyna —

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA. Organizm żyje kosztem energii zawartej w pożywieniu. Pokarmy spożyte, strawione i wchłonięte ulegają wskutek oddychania powolnemu utlenieniu, przy czym cały proces jest regulowany przez enzymy. Nie jest to spalanie w dosłownym znaczeniu, bo nie przebiega tak burzliwie i nie

Pokarm niskokaloryczny

Tak więc owoce leśne, poza orzechami, są na ogół pokarmem niskokalorycznym lub najwyżej średniokalorycznym i już z punktu widzenia energetycznego nie mogą być traktowane jako podstawa wyżywienia. Ma to jednak także dobre strony. Niedobór kalorycznego pokarmu prowadzi do wygłodzenia organizmu, ale