//////

Archive for Lipiec, 2016

Jadalne jest nasienie

W tym wypadku jadalne jest nasienie, osłonięte owocnią — całkowicie lub częściowo stwardniałą. Takie nasiona są spożywane przez ssaki (np. wiewiórki) i niektóre ptaki; nie mogą one wtedy, oczywiście, służyć do rozmnażania rośliny. Zwykle jednak wiewiórka gubi część zebranych orzechów albo magazynuje je na zapas i później o nich zapomina, mają więc one szanse spełnienia swojego zadania. Jeszcze raz potwierdza się zasada, że przyroda — oszczędna niemal do skąpstwa we wszystkich sprawach życia — staje się rozrzutna, gdy chodzi o sprawę najważniejszą: przedłużenie i rozprzestrzenienie gatunku. Wytwarza się np. dziesięć orzechów laskowych, z których dziewięć jest z góry przeznaczonych na pokarm wiewiórki, ale za to jeden zyskuje warunki do wypełnienia swojej funkcji.

Owoce mięsiste nie otwierają się

Owoce mięsiste nie otwierają się i w zasadzie opad&ją wraz z nasieniem. Ich jaskrawa, pachnąca, apetyczna, smakowita i odżywcza owocnia łub osnówka (spełniająca podobną rolę jak powabnia kwiatów, ich miodniki i pyłek, gdy zwabiają owady zapylające kwiaty) przyciąga roznosicieli owoców i siewców nasion: ptaki, ssaki lub ludzi. Mięsista owocnia jest zjadana, a nasiona odrzucane albo wydalane z kałem, a wówczas mają sprzyjające warunki do kiełkowania i rozwoju: wilgotne i użyźnione podłoże. Człowiek może rozsiewać nasiona mimochodem — tak samo jak ptaki i ssaki — bądź zupełnie świadomie i celowo, aby hodować użyteczną roślinę. Gdy nasiona są już należycie wykształcone, dojrzałe do samodzielnego życia i spełnienia swojej funkcji biologicznej, wtedy owocnia przejrzewa, mięknie, jej tkanki ulegają rozluźnieniu, dzięki czemu nasiona znacznie łatwiej wydostają się z owocu. Niejako odwrócenie sytuacji zachodzi u orzechów i niektórych pestkowców.

Search
Archives

You are currently browsing the Edukacja Wyższa blog archives for Lipiec, 2016.