Monthly Archives: Czerwiec 2016

KWASY ORGANICZNE I PEKTYNY

Owoce leśne są zwykle bogate w kwasy organiczne, J-tóórych zawierają najczęściej od 1 do 2%, a niekiedy nawet ¡¡więcej. W jagodach przeważa kwas cytrynowy, jest także kwas Ipbłkowy, winowy, rzadziej i w znacznie mniejszych ilościach — llkas bursztynowy, mlekowy, octowy,

Glikoza, czyli cukier gronowy, i fruktoza

Są  to przeważnie cukry proste, a więc glikoza, czyli cukier gronowy, i fruktoza, czyli cukier owocowy. W mniejszej na ogół ilości _ występuje w owocach leśnych sacharoza, tzn. cukier taki, jak buraczany lub trzcinowy. Organizm ludzki wykorzystuje z wielką łatwością