//////

Archive for Czerwiec, 2016

Borówka czarna

Najważniejszą rolę ze względu na gospodarcze znaczenie jadalnych owoców leśnych odgrywają rośliny należące do dwu rodzin: wrzosowatych (Ericaceae) i różowatych (Rosaceae)1). Do wrzosowatych należą wprawdzie tylko 4 gatunki dające owoce jadalne, ale wśród nich jeden gatunek jest bardzo ważny — borówka czarna, a pozostałe też odgrywają rolę gospodarczą — borówka brusznica, żurawina błotna i borówka bagienna. Obfituje natomiast w gatunki o jadalnych owocach rodzina różowatych. Do podrodziny różowych (Rosoideae) należy rodzaj Rosa z licznymi gatunkami i równie bogaty rodzaj Rubus, a więc maliny i jeżyny, a dalej poziomka pospolita i głogi. Do podrodziny jabłkowych (Pomoideae) zaś zalicza się: jabłoń dziką, gruszę pospolitą, jarzęby, śliwę tarninę, czeremchę zwyczajną, czereśnię i irgę.

Search
Archives

You are currently browsing the Edukacja Wyższa blog archives for Czerwiec, 2016.