//////

Archive for Czerwiec, 2016

KWASY ORGANICZNE I PEKTYNY

Owoce leśne są zwykle bogate w kwasy organiczne, J-tóórych zawierają najczęściej od 1 do 2%, a niekiedy nawet ¡¡więcej. W jagodach przeważa kwas cytrynowy, jest także kwas Ipbłkowy, winowy, rzadziej i w znacznie mniejszych ilościach — llkas bursztynowy, mlekowy, octowy, szczawiowy i inne. Kwasy jjjjgrgąniczne mogą być substancjami odżywczymi, a jednocześnie iHpatwiają działalność narządów trawiennych. Przedłużają one ^wkże na ogół ograniczoną trwałość owoców w stanie świeżym, ifctnosi się to szczególnie do kwasu benzoesowego, mrówkowego jsalicylowego, które znajdują się w niektórych jagodach, ale ilościach bardzo małych, dla zdrowia spożywcy nieszkodli- rch, mogących natomiast mieć pewne znaczenie lecznicze.punktu widzenia przetwórstwa dość ważnym składnikiem roców są pektyny, połączenia bardzo złożonego kwasu or- lieznego z alkoholem. Przy odpowiednim stężeniu cukru i kwa- I mają one właściwości galaretujące. Niektóre owoce leśne za- fęiają ułamek, l°/o lub nawet wiecej pektyn, są więc w nie sto- lkowo bogate.

Glikoza, czyli cukier gronowy, i fruktoza

Są  to przeważnie cukry proste, a więc glikoza, czyli cukier gronowy, i fruktoza, czyli cukier owocowy. W mniejszej na ogół ilości _ występuje w owocach leśnych sacharoza, tzn. cukier taki, jak buraczany lub trzcinowy. Organizm ludzki wykorzystuje z wielką łatwością zwłaszcza cukry proste. Jako dowód przytoczyć ^ można, że wszystkie przyswajalne węglowodany ulegają w or- ganizmie przetworzeniu na cukry proste i dopiero w tej formie są wchłaniane. Jak powszechnie wiadomo, glikoza wzmacnia mięsień sercowy. Błonnik pod względem chemicznym również jest węglowodanem, ale bardziej skomplikowanym niż cukry. Przewód pokarmowy człowieka nie zawiera enzymów rozkładających błonnik, toteż ludzie go nie trawią. Mimo to jako składnik pokarmu odgrywa on pożyteczną rolę, gdyż pobudza ruch robaczkowy jelit •’i. w ten sposób przyspiesza procesy trawienne.