//////

Archive for Marzec, 2016

Poziomki

są 2-krotnie zasobniejsze w ten składnik od malin i brusznic, które z kolei nie ustępują cytrynom i najbogatszym w wapń spośród warzyw niestrączkowych, a znacznie górują nad pomarańczami, winogronami, jabłkami i gruszkami oraz nad takimi pokarmami, jak mięso, ryby. Owoce leśne są na ogół bogate w sole żelaza. W 100 g poziomek lub brusznic znajduje się 15—20 mg żelaza. Jest to ilość wystarczająca do zaspokojenia dziennego zapotrzebowania nawet kobiety ciężarnej lub karmiącej albo dorastającego młodzieńca; organizm dorosłego mężczyzny lub dziecka zadowolić się może nawet mniejszą ilością żelaza. Jak wiadomo, żelazo wchodzi w skład hemoglobiny, czerwonego barwnika krwi, który roznosi tlen po organizmie i dlatego jest niezbędny do życia. Niedobór żelaza powoduje anemię.

WITAMINY

Składnikiem, który w znacznej mierze decyduje o wartości dietetycznej i leczniczej owoców leśnych, są witaminy. Witaminy nie są ani materiałem budulcowym, ani źródłem energii. Ich doniosła rola polega na regulowaniu procesów życiowych i do tego celu są organizmowi niezbędne, jakkolwiek w nieznacznych tylko ilościach. Ustrój ludzki nie potrafi ich wytwarzać, musi więc otrzymywać je w pożywieniu bądź to w postaci gotowej, bądź półgotowej, tzn. w formie prowitamin. Ich budowa chemiczna i właściwości mogą być rozmaite. Wiele witamin po dokładnym zbadaniu wytwarza się już sztucznie na skalę przemysłową.