Monthly Archives: Sierpień 2015

Chemizacja lasów

Ponieważ chemizacja lasów postępuje wolniej i jest mniej zaawansowana, można skorzystać z dobrych i złych doświadczeń uzyskanych na innych terenach, a dzięki temu uniknąć ujemnych konsekwencji. W nowoczesnej ochronie lasu kładzie się wielki nacisk na wzmożenie naturalnej odporności środowiska na szkodniki

Chemiczne zwalczanie szkodników

Chemiczne zwalczanie szkodników owadzich w lasach ma charakter akcji, a nie zabiegów stosowanych stale i regularnie. Jeżeli nawet powtarza się co roku, to trwa stosunkowo krótko. Zawsze ma ono ograniczony zasięg terenowy, w żadnym razie nie jest tak powszechne, jak

Nawożenie ograniczone jest do szkółek

Na razie jednak nawożenie, przynajmniej w naszym kraju, ograniczone jest do szkółek, może obejmować uprawy, a dopiero w następnej kolejności drzewostany średniego i starszego wieku, które mają największe znaczenie jako baza owoców leśnych; dawki nawozów są zaś z reguły mniejsze

Drzewostan coraz słabiej przyrasta

W zasięgu szkodliwego działania wielkiego przemysłu drzewostan coraz słabiej przyrasta, ch<5Ftfje, stopniowo zamiera, a z nim razem lub wkrótce po nim ginie roślinność dolnych warstw lasu.  Dopóki jednak drzewostan stoi na pniu, dno lasu jest stosunkowo dobrze zabezpieczone przed wnikaniem