Monthly Archives: Lipiec 2015

Płody dolnych warstw lasu

Na tym tle korzystnie odbijają owoce leśne. Nie ma jeszcze dokładnych danych liczbowych), nie ulega jednak wątpliwości, że płody dolnych warstw lasu są znacznie mniej narażone na działanie chemikaliów niż rośliny uprawne. Środowisko leśne jest jeszcze stosunkowo najmniej zniekształcone, lub —

Pożywienie jest skażone

W chwili obecnej jednak nie tylko środowisko człowieka, lecz także jego pożywienie jest skażone. Nawet najzdrowsze z natury | pokarmy mogą stać się szkodliwe dla organizmu; np. krowie I j mleko z dużych farm, które zaopatrują ludność miejską, zawiera R

Proponowanie zahamowania rozwoju przemysłu

Znacznie lepiej zatem nie dopuszczać do niszczenia środowiska, niż starać się o jego regenerację poniewczasie. Oczywiście, trudno byłoby proponować zahamowanie rozwoju przemysłu i rolnictwa, bo tylko szybkie tempo ich intensyfikacji ; stwarza możliwość zwiększania dobrobytu, a nawet zaspokajania najprostszych potrzeb coraz liczebniejszej