//////

Archive for Lipiec, 2015

Płody dolnych warstw lasu

Na tym tle korzystnie odbijają owoce leśne. Nie ma jeszcze dokładnych danych liczbowych), nie ulega jednak wątpliwości, że płody dolnych warstw lasu są znacznie mniej narażone na działanie chemikaliów niż rośliny uprawne. Środowisko leśne jest jeszcze stosunkowo najmniej zniekształcone, lub — jeśli ktoś woli — najsłabiej ukształtowane przez człowieka. Okap drzewostanu, nierzadko dwupiętrowy, a także podszyt, stanowią naturalną osłonę zatrzymującą znaczną część dymów i gazów fabrycznych.  Sekretarz generalny ONZ twierdzi, że zabezpieczenie środo- C wiska przed zniszczeniem jest całkowicie możliwe pod warunkiem, że rozwój przemysłu i rolnictwa, coraz intensywniejsze || wykorzystanie gleby, wód i zasobów przyrody będą podporząd- (r kowane kompleksowym, dokładnie przemyślanym planom i skrupulatnie kontrolowane. Można zatem spodziewać się poprawy I’ sytuacji i z optymizmem patrzeć w przyszłość, jeżeli wierzy się i w rozsądek ludzkości.

Pożywienie jest skażone

W chwili obecnej jednak nie tylko środowisko człowieka, lecz także jego pożywienie jest skażone. Nawet najzdrowsze z natury | pokarmy mogą stać się szkodliwe dla organizmu; np. krowie I j mleko z dużych farm, które zaopatrują ludność miejską, zawiera R pozostałości antybiotyków oraz środków owado- i chwastobój- Rczych. Szerzą się choroby uczuleniowe i zaburzenia żołądkowe I?spowodowane spożywaniem skażonych warzyw i owoców. Mycie ‚owoców zabezpiecza wprawdzie przed zakażeniem bakteryjnym, ale pozostałości chemikaliów znajdują się nie tylko na ich powierzchni, ale także we wnętrzu owoców, a woda jest również skażona. Nikt nie protestuje przeciwko rzeczywistemu postępowi technicznemu, jeżeli nie zagraża on śro- : dowisku.

Proponowanie zahamowania rozwoju przemysłu

Znacznie lepiej zatem nie dopuszczać do niszczenia środowiska, niż starać się o jego regenerację poniewczasie. Oczywiście, trudno byłoby proponować zahamowanie rozwoju przemysłu i rolnictwa, bo tylko szybkie tempo ich intensyfikacji ; stwarza możliwość zwiększania dobrobytu, a nawet zaspokajania najprostszych potrzeb coraz liczebniejszej ludności świata. Procesy rozwojowe powinny jednak być kontrolowane i nie mogą odbywać się kosztem środowiska. Chemiczne niszczenie chwastów jest mniej pracochłonne, tańsze i skuteczniejsze niż mechaniczne, toteż wypiera je tam, gdzie decyduje rachunek ekonomiczny, albo brak rąk do pracy. Rachunek powinien jednak uwzględniać nie tylko bezpośrednie ko- i’~rzyści, lecz także wszystkie — zasadnicze i uboczne  skutki ; zastosowania chemikaliów.