//////

Archive for Czerwiec, 2015

Detergenty

Detergenty — środki piorące, myjące i czyszczące, działające w postaci rozpuszczonej, usuwające brud przez zmniejszenie jego przyczepności do podłoża. Sygnałem radykalnego zwrotu będzie chyba rzeczowy, udokumentowany i przekonujący raport sekretarza generalnego ONZ UThanta z dnia 26 maja 1969 r. Wykazano w nim powagę sytuacji i konieczność zdecydowanego przeciwdziałania dalszemu jej pogarszaniu. Ukazuje on też, jak trudne i kosztowne jest przywracanie do właściwego stanu zdewastowanej lub skażonej przyrody. Na przykład oczyszczenie jeziora Erie o powierzchni tylko nieco mniejszej niż województwo poznańskie, leżącego na ‚< pograniczu USA i Kanady, kosztowałoby ok 40 mld dolarów.

Nie brak oznak otrzeźwienia i zrozumienia

Ludzkość została zaskoczona rozmiarem i intensywnością spowodowanych przez siebie zmian środowiska i nie jest należycie przygotowana do ich zahamowania i opanowania. Tymczasem sprawy zaszły tak daleko, że stawia się już pytanie, czy nasza planeta będzie się nadawała do zamieszkania i bytowania bynajmniej nie w odległej perspektywie, lecz w stosunkowo bliskiej przyszłości. Na szczęście nie brak też oznak otrzeźwienia i zrozumienia sytuacji. Zagadnieniami niszczenia środowiska zajmują się już nie tylko poszczególni naukowcy i działacze społeczni, instytucje specjalistyczne, jak Państwowa Rada Ochrony Przyrody, Liga Ochrony Przyrody lub Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody, lecz także Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO), Organizacja do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych.

Co robić aby chronić rośliny uprawne przed szkodnikami i chorobami ?

Aby chronić rośliny uprawne przed szkodnikami i chorobami, stosuje się coraz więcej chemicznych środków owadobójczych, grzybobójczych i chwastobójczych. Już rzucono w środowisko człowieka ok. miliarda funtów DDT, a co roku dodaje się jeszcze ok. 100 min funtów. Wbrew początkowym poglądom środek ten okazał się szkodliwy dla roślin i zwierząt, tak że np. w Szwecji całkowicie zakazano jego używania.
Skażeniu ulegają: gleba, powietrze i woda, a więc wszystkie elementy środowiska, z których roślina czerpie pokarmy. Niektóre z chemikaliów gromadzą się w tkankach roślin, skąd przedostają się do ciała zwierząt roślinożernych. Niezależnie od tego zwierzęta hodowlane otrzymują antybiotyki bądź jako leki, bądź jako środki przyspieszające przyrost ciężaru ciała.