//////

Archive for Czerwiec, 2015

Detergenty

Detergenty — środki piorące, myjące i czyszczące, działające w postaci rozpuszczonej, usuwające brud przez zmniejszenie jego przyczepności do podłoża. Sygnałem radykalnego zwrotu będzie chyba rzeczowy, udokumentowany i przekonujący raport sekretarza generalnego ONZ UThanta z dnia 26 maja 1969 r. Wykazano w nim powagę sytuacji i konieczność zdecydowanego przeciwdziałania dalszemu jej pogarszaniu. Ukazuje on też, jak trudne i kosztowne jest przywracanie do właściwego stanu zdewastowanej lub skażonej przyrody. Na przykład oczyszczenie jeziora Erie o powierzchni tylko nieco mniejszej niż województwo poznańskie, leżącego na ‚< pograniczu USA i Kanady, kosztowałoby ok 40 mld dolarów.

Nie brak oznak otrzeźwienia i zrozumienia

Ludzkość została zaskoczona rozmiarem i intensywnością spowodowanych przez siebie zmian środowiska i nie jest należycie przygotowana do ich zahamowania i opanowania. Tymczasem sprawy zaszły tak daleko, że stawia się już pytanie, czy nasza planeta będzie się nadawała do zamieszkania i bytowania bynajmniej nie w odległej perspektywie, lecz w stosunkowo bliskiej przyszłości. Na szczęście nie brak też oznak otrzeźwienia i zrozumienia sytuacji. Zagadnieniami niszczenia środowiska zajmują się już nie tylko poszczególni naukowcy i działacze społeczni, instytucje specjalistyczne, jak Państwowa Rada Ochrony Przyrody, Liga Ochrony Przyrody lub Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody, lecz także Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO), Organizacja do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych.

Co robić aby chronić rośliny uprawne przed szkodnikami i chorobami ?

Aby chronić rośliny uprawne przed szkodnikami i chorobami, stosuje się coraz więcej chemicznych środków owadobójczych, grzybobójczych i chwastobójczych. Już rzucono w środowisko człowieka ok. miliarda funtów DDT, a co roku dodaje się jeszcze ok. 100 min funtów. Wbrew początkowym poglądom środek ten okazał się szkodliwy dla roślin i zwierząt, tak że np. w Szwecji całkowicie zakazano jego używania.
Skażeniu ulegają: gleba, powietrze i woda, a więc wszystkie elementy środowiska, z których roślina czerpie pokarmy. Niektóre z chemikaliów gromadzą się w tkankach roślin, skąd przedostają się do ciała zwierząt roślinożernych. Niezależnie od tego zwierzęta hodowlane otrzymują antybiotyki bądź jako leki, bądź jako środki przyspieszające przyrost ciężaru ciała.

Search
Archives

You are currently browsing the Edukacja Wyższa blog archives for Czerwiec, 2015.