//////

Archive for Maj, 2015

Liczne pojazdy mechaniczne dorzucają wielkie porcje spalin

Liczne pojazdy mechaniczne dorzucają wielkie porcje spalin. Ścieki z dużych skupisk ludzkich zatruwają wodę i glebę w szerokim kręgu. Detergenty1), które tak znakomicie ułatwiają pranie, mycie i czyszczenie, są znacznie trwalsze niż staroświeckie mydło, nie ulegają rozkładowi i pozostają przez długi czas w środowisku, wywierając szkodliwy wpływ na organizmy żywe. W atmosferze wzrasta ilość nie tylko dwutlenku węgla, lecz także wielu innych substancji, mniej lub bardziej toksycznych albo radioaktywnych. Oprócz tej nie zamierzonej chemizacji środowiska, stanowiącej uboczny skutek rozwijającego się przemysłu, człowiek wprowadza celowo wiele substancji aktywnych i agresywnych wobec życia. Aby zwiększyć plony, używa się, a często nawet nadużywa, nawozów sztucznych.

OWOCE LEŚNE a chemizacja ŻYWNOŚCI

OWOCE LEŚNE a chemizacja ŻYWNOŚCI.  Owoce leśne należą do pokarmów najbardziej naturalnych iBajmniej skażonych. Od pewnego czasu przybierają na sile procesy niszczenia i za- uwania środowiska ludzkiego w krajach rozwiniętych i rozwi- s~cych się, a ich prędkość wciąż jeszcze rośnie. Przyczynami ch bardzo niekorzystnych i groźnych zjawisk Są: szybki wzrost by ludności, rozrost miast i innych osiedli oraz rozwój przęsłu i nowych technik, ograniczające coraz bardziej przestrzeń soby naturalne. Przemysł, zwłaszcza chemiczny, celulozowo- pierniczy i hutniczy, wytwarza ogromne ilości gazów i dylów, wśród których szczególną toksycznością odznaczają się związki siarki.

Trzeba się liczyć z pewną ilością cukrów

Gdy chodzi o odżywianie i leczenie chorych na cukrzycę (dia- ietyków), trzeba się liczyć z pewną ilością cukrów zawartych W owocach. Niektóre jagody jednak, a zwłaszcza czernice, można f tym wypadku zalecić, gdyż zawierają ciała czynne, wywierane wpływ na tok przemiany węglowodanów, co wydatnie ob- tiża zawartość cukrów we krwi. Są wśród owoców leśnych znane, uznane i szeroko stosowane Środki napotne, moczopędne, odkażające drogi oddechowe, prze- Swczerwiowe itd.  Niektóre owoce leśne, np. poziomki, znacznie rzadziej maliny, fywołują u osób bardzo wrażliwych objawy uczulenia (alergii) w postaci pokrzywki. Są to jednak tylko wyjątkowe wypadki.