Monthly Archives: Maj 2015

Liczne pojazdy mechaniczne dorzucają wielkie porcje spalin

Liczne pojazdy mechaniczne dorzucają wielkie porcje spalin. Ścieki z dużych skupisk ludzkich zatruwają wodę i glebę w szerokim kręgu. Detergenty1), które tak znakomicie ułatwiają pranie, mycie i czyszczenie, są znacznie trwalsze niż staroświeckie mydło, nie ulegają rozkładowi i pozostają przez

OWOCE LEŚNE a chemizacja ŻYWNOŚCI

OWOCE LEŚNE a chemizacja ŻYWNOŚCI.  Owoce leśne należą do pokarmów najbardziej naturalnych iBajmniej skażonych. Od pewnego czasu przybierają na sile procesy niszczenia i za- uwania środowiska ludzkiego w krajach rozwiniętych i rozwi- s~cych się, a ich prędkość wciąż jeszcze rośnie. Przyczynami

Trzeba się liczyć z pewną ilością cukrów

Gdy chodzi o odżywianie i leczenie chorych na cukrzycę (dia- ietyków), trzeba się liczyć z pewną ilością cukrów zawartych W owocach. Niektóre jagody jednak, a zwłaszcza czernice, można f tym wypadku zalecić, gdyż zawierają ciała czynne, wywierane wpływ na tok