Monthly Archives: Marzec 2015

Półprzepuszczalność

W razie gwałtownego wyparowania wody woreczek plazmatyczny odrywa się od ścianek i silnie kurczy. Sok wytryska wtedy z komórki, tak jak wytrysnąłby z jagody ściśniętej mocno w dłoni. Jeżeli zjawisko to przybierze duże nasilenie, a owoce są soczyste i mają

Zjawiska niekorzystne

Dla wartości użytkowej i handlowej owoców są to jednak zjawiska niekorzystne. Owoce przejrzałe łatwo ulegają zepsuciu. Często jagody stają się wilgotne mimo — rzecz dziwna — suchego i gorącego powietrza. Mówi się wtedy, że jagody „ciekną” albo „puszczają sok”, szczególnie często

Pektozy

Ilość rozpuszczalnych w wodzie, czynnych garbników w dojrzałym owocu jest mniejsza niż w owocu niedojrzałym, co zmienia nie tylko jego smak, lecz także działanie fizjologiczne na organizm. Pektozy, które w niedojrzałym owocu mocno sklejają, niejako cementują błony komórek, z czasem przechodzą

Zwiększenie zawartości cukrów

W ich wyniku owoce stają się słodsze i pachną mocniej, rzyjemniej.  W niektórych owocach stwierdzono w tym okresie większenie zawartości cukrów, pomimo strat powodowanych od- „ychaniem. Badacze wyjaśnili, że dzieje się to dzięki przemianie skrobi (krochmalu) w cukry. W jagodach

DOJRZEWANIE I PRZEJRZEWANIE

Alkohol, a jeszcze bardziej aldehyd, już w bardzo nieznacznych stężeniach powodują zaburzenia w działalności komórek i w krótkim czasie je zabijają. Wtedy następuje szybki rozkład — psucie się owoców. We wcześniejszych stadiach oddychanie śróddrobinowe powoduje niekorzystne zmiany smaku i zapachu