Monthly Archives: Styczeń 2015

Miąższ zmniejsza swoją objętość

Są więc prężne, napęczniałe aż do granic rozciągliwości tolony komó rkowej. W miarę wyparowywania -wody komórki stopniowo tracą turgor, kurczą się coraz bardziej. Miąższ zmniejsza swoją objętość, skórka staje się za ot>szerna i dlatego się marszczy. Owoce leśne na ogół szybciej tracą

PROCESY ZACHODZĄCE W ZEBRANYCH OWOCACH UTRATA WODY

Wymienione uprzednio cechy decydują o pokupności owoców leśnych. Według nich też ocenia się każdą partię owoców leśnych jako towar.  Przy kwalifikowaniu owoców do spożytkowania i podziale ich na klasy porównuje się stwierdzone właściwości z przepisami odpowiedniej normy. PROCESY ZACHODZĄCE W

Zawilgocenie wodą opadową

W wypadku złego stanu kondycyjnego owoców mówi się, że są one „osłabione” lub nawet „zmęczone”. Wreszcie na ocenę owoców leśnych jako towaru wywiera wpływ ewentualne zawilgocenie wodą opadową lub ich własnym sokiem, zapiaszczenie, inne zanieczyszczenia nieorganiczne albo organiczne (domieszka „obcych” owoców,