//////

Archive for Styczeń, 2015

Miąższ zmniejsza swoją objętość

Są więc prężne, napęczniałe aż do granic rozciągliwości tolony komó rkowej. W miarę wyparowywania -wody komórki stopniowo tracą turgor, kurczą się coraz bardziej. Miąższ zmniejsza swoją objętość, skórka staje się za ot>szerna i dlatego się marszczy. Owoce leśne na ogół szybciej tracą wodę niż inne ciała organiczne. Przyczyną tego są stosunkowo duże rozmiary komórek przestrzeni międzykomórkowych, cienka i niezbyt szczelna skórka, zawierająca zwykle bardzo cienką warstwę skutynizo- waną, oraz mała ilość związków białkowych. Białka mają zdolność wiązania wody. Owoce leśne zawierają ich najczęściej niewiele i dlatego oddają wodę znacznie łatwiej niż ciała zasobne w białka. *

PROCESY ZACHODZĄCE W ZEBRANYCH OWOCACH UTRATA WODY

Wymienione uprzednio cechy decydują o pokupności owoców leśnych. Według nich też ocenia się każdą partię owoców leśnych jako towar.  Przy kwalifikowaniu owoców do spożytkowania i podziale ich na klasy porównuje się stwierdzone właściwości z przepisami odpowiedniej normy.
PROCESY ZACHODZĄCE W ZEBRANYCH OWOCACH UTRATA WODY Wkrótce po zerwaniu z krzewu lub krzewinki w wyglądzie owoców leśnych, a zwłaszcza jagód, zachodzą wyiaine zmiaiw Jagoda widnie, skórka jej staje się coraz bardziej pomarszczo- 34 na. Są to widoczne oznaki utraty wody. Gdy o-woc zawiera do- statecz n q, ilość wody, łcomórki jego m iąższu mają odpowiedni turgor.

Zawilgocenie wodą opadową

W wypadku złego stanu kondycyjnego owoców mówi się, że są one „osłabione” lub nawet „zmęczone”. Wreszcie na ocenę owoców leśnych jako towaru wywiera wpływ ewentualne zawilgocenie wodą opadową lub ich własnym sokiem, zapiaszczenie, inne zanieczyszczenia nieorganiczne albo organiczne (domieszka „obcych” owoców, listków, gałązek), uszkodzenia spowodowane bądź to przez czynniki przyrodnicze, bądź przez zbieraczy. Jak z tego wynika, oceniając wartość użytkową i handlową jadalnych owoców leśnych i ich przydatność do bezpośredniego spożycia, przechowania, przewozu i przemysłowego lub domowego przerobu, trzeba brać pod uwagę liczne właściwości, które są rezultatem działania rozmaitych czynników naturalnych oraz postępowania z owocami przez człowieka.