Monthly Archives: Grudzień 2014

Wyliczenie

Wyliczenie to nie ma charakteru ścisłego podziału systematycznego, niektóre bowiem cechy należą jednocześnie do różnych grup, np. barwa owocu (w znaczeniu dosłownym) jest zarówno cechą fizyczną, jak organoleptyczną; ponadto między grupami istnieją silne powiązania. Zależnie od tego, jak zamierza się

Przeciętny skład najważniejszych jadalnych owoców leśnych

Przeciętny skład najważniejszych jadalnych owoców leśnych podano w tabelach 1 i 2, zestawionych na podstawie badań Zakładu Ubocznej Produkcji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa, Centralnego Laboratorium Produkcji Leśnej „Las” i Zakładu Technologii Owoców i Warzyw Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, po porównaniu

Błonnik i inne substancje nieprzyswajalne

Błonnika i innych substancji nieprzyswajalnych jest najczęściej kilka procent. Resztę stanowi woda. To, co pozostaje po dokładnym wysuszeniu owoców (lub innego ciała), nazywa się „suchą masą”. Składa się ona z części rozpuszczalnych w wodzie, czyli „ekstraktu”, oraz części nierozpuszczalnych, głównie błonnika.

FERMENTACJA

Podany przykład umożliwia zorientowanie się w rozmiarach zmian, które zachodzą w składzie chemicznym owoców leśnych podczas dłuższego ich przechowywania; są one rezultatem procesów oddychania, wyparowywania wody oraz innych zjawisk. Owoce żurawiny przechowywano w ciągu 6 miesięcy — od końca września

Gnicie

Gniciem nazywa się rozpad ciał organicznych, przede wszystkim białkowych. Białka rozkładają się na aminokwasy, a te z kolei na związki coraz prostsze, przy czym wydziela się amoniak, siarkowodór i inne cuchnące gazy. Rozkładowi ulegają także pektyny, błonnik i skrobia,- powstaje

Cukry i rozpuszczalne związki azotowe

Cukry i rozpuszczalne związki azotowe są w znacznej części bezpośrednio przyswajane przez pleśnie. Działalności życiowej pleśni towarzyszy wydzielanie rozmaitych enzymów, które rozkładają substancję organiczną owocu.  Pod wpływem tych czynników błonnik rozszczepia się na cukry, cukry zamieniają się na kwasy organiczne

Jady zabijają komórki

Niektóre pleśnie wydzielają oprócz enzymów jady nie mające •charakteru enzymatycznego.  Jady te zabijają komórki, wskutek czego plazma traci właściwość, zwaną półprzepuszczalnością; wtedy sok komórkowy częściowo miesza się z plazmą, częściowo wycieka z komórki. Specjalne enzymy rozkładają błonnik. Rozszczepieniu ulegają także pektozy i