//////

Archive for Grudzień, 2014

Nie brak oznak otrzeźwienia i zrozumienia

Ludzkość została zaskoczona rozmiarem i intensywnością spowodowanych przez siebie zmian środowiska i nie jest należycie przygotowana do ich zahamowania i opanowania. Tymczasem sprawy zaszły tak daleko, że stawia się już pytanie, czy nasza planeta będzie się nadawała do zamieszkania i bytowania bynajmniej nie w odległej perspektywie, lecz w stosunkowo bliskiej przyszłości. Na szczęście nie brak też oznak otrzeźwienia i zrozumienia sytuacji. Zagadnieniami niszczenia środowiska zajmują się już nie tylko poszczególni naukowcy i działacze społeczni, instytucje specjalistyczne, jak Państwowa Rada Ochrony Przyrody, Liga Ochrony Przyrody lub Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody, lecz także Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO), Organizacja do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych.

Co robić aby chronić rośliny uprawne przed szkodnikami i chorobami ?

Aby chronić rośliny uprawne przed szkodnikami i chorobami, stosuje się coraz więcej chemicznych środków owadobójczych, grzybobójczych i chwastobójczych. Już rzucono w środowisko człowieka ok. miliarda funtów DDT, a co roku dodaje się jeszcze ok. 100 min funtów. Wbrew początkowym poglądom środek ten okazał się szkodliwy dla roślin i zwierząt, tak że np. w Szwecji całkowicie zakazano jego używania.
Skażeniu ulegają: gleba, powietrze i woda, a więc wszystkie elementy środowiska, z których roślina czerpie pokarmy. Niektóre z chemikaliów gromadzą się w tkankach roślin, skąd przedostają się do ciała zwierząt roślinożernych. Niezależnie od tego zwierzęta hodowlane otrzymują antybiotyki bądź jako leki, bądź jako środki przyspieszające przyrost ciężaru ciała.

Liczne pojazdy mechaniczne dorzucają wielkie porcje spalin

Liczne pojazdy mechaniczne dorzucają wielkie porcje spalin. Ścieki z dużych skupisk ludzkich zatruwają wodę i glebę w szerokim kręgu. Detergenty1), które tak znakomicie ułatwiają pranie, mycie i czyszczenie, są znacznie trwalsze niż staroświeckie mydło, nie ulegają rozkładowi i pozostają przez długi czas w środowisku, wywierając szkodliwy wpływ na organizmy żywe. W atmosferze wzrasta ilość nie tylko dwutlenku węgla, lecz także wielu innych substancji, mniej lub bardziej toksycznych albo radioaktywnych. Oprócz tej nie zamierzonej chemizacji środowiska, stanowiącej uboczny skutek rozwijającego się przemysłu, człowiek wprowadza celowo wiele substancji aktywnych i agresywnych wobec życia. Aby zwiększyć plony, używa się, a często nawet nadużywa, nawozów sztucznych.

Search
Archives

You are currently browsing the Edukacja Wyższa blog archives for Grudzień, 2014.