Monthly Archives: Listopad 2014

PLEŚNIENIE

Niekiedy na powierzchni owoców, tak jak na wielu innych ciałach organicznych, pojawiają się białe, zielonkawe, oliwkowe lub ciemnoszare naloty lub wykwity, przyjmujące często postać zwartych „kożuszków”. Mówi się wtedy, że owoce spleśniały. Owe kożuszki są to ciała owocujące grzybów pleśni. Składają

Fermentacji najbardziej ulegają owoce gniotące się

Fermentacja octowa jest przejawem oddychania bakterii kwasu octowego, a pod jej wpływem owoce kwaśnieją i nie nadają się do użytku. Następstwem innych, jeszcze nie poznanych należycie, procesów enzymatycznych jest gorzknienie owoców leśnych, a zwłaszcza poziomek i jagód. Niektórzy badacze przypuszczają, że

Fermentacja alkoholowa powoduje gwałtowny spadek zawartości cukrów

Fermentacja alkoholowa powoduje gwałtowny spadek zawartości cukrów, nadaje owocom charakterystyczną , nieprzyjemną woń i smak. Owoce tracą wartość. Lekko sfermentowane owoce i soki nadają się jedynie na surowiec dla przemysłu wytwarzającego napoje alkoholowa, których produkcja jest oparta właśnie na działaniu