//////

Archive for Październik, 2014

Oddychanie tlenowe i beztlenowe

Należy do nich także oddychanie tlenowe i beztlenowe. Potocznie jednak przez fermentację, a szczególnie przez fermentację alkoholową, rozumie się przemiany spowodowane w materii organicznej przez drobnoustroje, zwane drożdżami. Na owocach leśnych najczęściej występują drożdże Sacchaio- myces. Drożdże wydzielają enzymy, które powodują procesy zupełnie podobne do oddychania śróddrobinowego. Cukry rozszczepiają się na alkohol i dwutlenek węgla. Kosztem energii, która się przy tym wyzwala, odbywają się czynności życiowe komórek drożdżowych. Fermentacja alkoholowa jest więc oddychaniem beztlenowym drożdży, podczas którego zużywają się nie związki wchodzące w skład ciała drożdży, lecz związki z podłoża. Ilość wydzielającej się energii jest niewielka, a drożdże mogą rozmnażać się bardzo szybko, przeróbce ulegają więc duże ilości cukrów.

Szybkie i szerokie stosowanie przetwarzania

Wreszcie jeżeli rozmaite wydaliny tkanek, zwłaszcza połączenia kwasów organicznych i alkoholi, które w postaci pary wydostają się z owoców, nie są stale usuwane przez przewiew, to w ciągu krótkiego czasu zatruwają komórki i powodują schorzenia fizjologiczne. Nawet przy krótkotrwałym przechowywaniu i transporcie owoców trzeba koniecznie zapewnić należyty, ale nie za silny przewiew. Większość owoców chłonie z otoczenia pary i gazy. Nie należy więc umieszczać owoców w środowisku przepojonym jakąkolwiek wonią, bo z pewnością owoce nią przesiąkną i zmienią swój naturalny zapach. Biorąc pod uwagę ograniczoną trwałość owoców leśnych, należy jak najszybciej zabezpieczyć przed zepsuciem wszystkie owoce nie przeznaczone do natychmiastowego spożycia. Szybkie i szerokie stosowanie przetwarzania i utrwalania jest czwartą z podstawowych zasad obchodzenia się z owocami leśnymi.