Monthly Archives: Wrzesień 2014

Niekorzystne zmiany chemiczne

Za niska temperatura (poniżej 0°C) powoduje niekorzystne zmiany chemiczne może doprowadzić do zamierania soku komórkowego i tkanek. Owoce leśne są na ogół bardziej odporne na działanie niskich temperatur niż owoce ogrodowe i warzywa.  Niektóre dzikie owoce nabierają pełnej użyteczności dopiero

Osłabienie tempa szkodliwych procesów

Drugą zasadą jest szybki ich obieg. Zbieracz powinien pozyskane owoce niezwłocznie dostarczać do punktu zbioru, nie czekając, aż nagromadzi się większy plon z dwóch lub trzech dni. Pracownicy punktu powinni jak najprędzej odbierać plon od zbieraczy. Pracę należy tak usprawnić,

Wnętrze drobnoustrojów

Przez najdrobniejsze nawet skaleczenia, rysy i zadrapania wnikają łatwo do wnętrza drobnoustroje i wywołują szkodliwe procesy. Trzeba więc dbać o zachowanie skórki w całości, bez jakichkolwiek uszkodzeń. Niektóre owoce są pokryte nalotem woskowym, tzw. barwą, która ma również duże znaczenie ochronne.

ZASADY POSTĘPOWANIA Z OWOCAMI LEŚNYMI PO ICH ZBIORZE

Te i inne przyczyny powodują schorzenia fizjologiczne, które przejawiają się zmianami barwy, zapachu i smaku, naciekami wodnymi, szklistością itp. Obniżają one wartość użytkową i handlową owoców.  Jednocześnie schorzenia fizjologiczne niejako przygoiewują grunt dla procesów drobnoustrojowych, z których większość łatwiej i

Czynności życiowe komórek

Czynności życiowe komórek ulegają zakłóceniom wskutek za niskiej lub za wysokiej temperatury otoczenia, nieodpowiedniej wilgotności, niedostatku tlenu, braku przewiewu itp. Wiadomo, że w wyniku oddychania wydzielają się znaczne ilości energii, a całkowite spożytkowanie jej w procesach życiowych komórek jest niemożliwe. Nadmiar

OGÓLNE WIADOMOŚCI O PRZEROBIE OWOCÓW LEŚNYCH

Mówi się „przetwarzanie i utrwalanie owoców”, bo te czynności nie pokrywają się dokładnie, chociaż wiążą się ze sobą dość ściśle. Utrwalanie, czyli konserwowanie, jest zabiegiem mającym na celu zabezpieczenie owoców przed zepsuciem. Pozwala ono spożywać owoce przez cały rok, a