//////

Archive for Lipiec, 2014

Miąższ zmniejsza swoją objętość

Są więc prężne, napęczniałe aż do granic rozciągliwości tolony komó rkowej. W miarę wyparowywania -wody komórki stopniowo tracą turgor, kurczą się coraz bardziej. Miąższ zmniejsza swoją objętość, skórka staje się za ot>szerna i dlatego się marszczy. Owoce leśne na ogół szybciej tracą wodę niż inne ciała organiczne. Przyczyną tego są stosunkowo duże rozmiary komórek przestrzeni międzykomórkowych, cienka i niezbyt szczelna skórka, zawierająca zwykle bardzo cienką warstwę skutynizo- waną, oraz mała ilość związków białkowych. Białka mają zdolność wiązania wody. Owoce leśne zawierają ich najczęściej niewiele i dlatego oddają wodę znacznie łatwiej niż ciała zasobne w białka. *

PROCESY ZACHODZĄCE W ZEBRANYCH OWOCACH UTRATA WODY

Wymienione uprzednio cechy decydują o pokupności owoców leśnych. Według nich też ocenia się każdą partię owoców leśnych jako towar.  Przy kwalifikowaniu owoców do spożytkowania i podziale ich na klasy porównuje się stwierdzone właściwości z przepisami odpowiedniej normy.
PROCESY ZACHODZĄCE W ZEBRANYCH OWOCACH UTRATA WODY Wkrótce po zerwaniu z krzewu lub krzewinki w wyglądzie owoców leśnych, a zwłaszcza jagód, zachodzą wyiaine zmiaiw Jagoda widnie, skórka jej staje się coraz bardziej pomarszczo- 34 na. Są to widoczne oznaki utraty wody. Gdy o-woc zawiera do- statecz n q, ilość wody, łcomórki jego m iąższu mają odpowiedni turgor.

Search
Archives

You are currently browsing the Edukacja Wyższa blog archives for Lipiec, 2014.