Monthly Archives: Październik 2013

JEDNOŚĆ PRZESŁANEK EKONOMICZNYCH I IDEOLOGICZNYCH

Analiza ekonomicznych i ideologicznych uwarunkowań koncep­cji „swobodnego przepływu” skłania do wniosku, że łączy je dia­lektyczna jedność, że stanowią one różne aspekty tego samego zjawiska. Z cytowanych oświadczeń wynika, że ekspansję kapi­tału amerykańskiego w okresie powojennym zrodziły interesy ekonomiczne, ale w

DŁUGOFALOWY INTERES

Nie pozostawia co do tego wątpliwości wypowiedź byłego szefa USIĄ, L. Marksa: „Długofalowy interes amerykańskiej ekonomiki — stwierdza — jest we wzrastającym stopniu związany z wytwarzaniem i dystrybucją informacji (…) Jesteśmy bardziej niż jakikolwiek inny kraj światowym bankiem informacji, z