Monthly Archives: Wrzesień 2013

GENEZA POSTULATU „SWOBODNEGO PRZEPŁYWU LUDZI IDEI I INFORMACJI”

Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych koncepcja „swobodnego przepływu informacji” stała się częścią oficjalnego postulatu „swobodnego przepływu ludzi, idei i informacji” zgło­szonego przez państwa NATO w odpowiedzi na ofensywę poli- tyczno-dyplomatyczną krajów socjalistycznych w sprawie zwoła­nia ogólnoeuropejskiej konferencji bezpieczeństwa i

NAJNOWSZY ETAP

Najnowszy etap ewolucji koncepcji „swobodnego przepływu” przypomina w pewnym stopniu okres bezpośrednio powojenny, kiedy to — jak pamiętamy z poprzednich uwag — zainicjowano zmasowaną kampanię polityczno-dyplomatyczną i propagandową, która miała w efekcie przekonać świat o uniwersalnej wartości amerykańskich koncepcji. W ciągu