//////

Archive for Lipiec, 2013

Antyseptyki wytwarzane przez organizmy żywe

Antybiotyki, czyli antyseptyki wytwarzane przez organizmy żywe, odgrywają na razie w zakresie konserwowania owoców niewielką rolę. Nie jest jednak wykluczone, że niektóre z nich uzyskają w tym zakresie pewne znaczenie. Sposobem stosowanym na szeroką skalę w przetwórstwie owoców jest wyjaławianie przez działanie wysokiej temperatury: ogrzewanie przetworu lub półprzetworu w zamkniętym naczyniu. Trwałość przetworu jest zabezpieczona tylko do czasu otwarcia naczynia. Ogrzewanie do 100°C !) nazywa się pasteryzacją. Temperatura taka niszczy wszystkie drożdże i pleśnie oraz zwykłe formy bakterii. Bakterie mają bowiem zdolność wytwarzania tzw. przetrwalników, odpornych nawet na tak wysoką temperaturę.

Search
Archives

You are currently browsing the Edukacja Wyższa blog archives for Lipiec, 2013.