Monthly Archives: Czerwiec 2013

SWOBODA DZIAŁANIA

Finansowanie przez rządy akcji kulturalnej na zagranicę n;e jest bezinteresowne, nie służy ona bowiem wymianie „czystej” kultury, gdyż jest podporządkowana celom strategii politycznej, zjednywaniu zwolenni­ków dla danego kraju czy systemu, co powoduje przesycenie treści ele­mentami propagandowymi; wymiana informacji i kultury obejmująca

NIEWIELU BADACZY

Niewielu jednak badaczy sądzi, że żywioł komercyjny wycho­dzi komunikowaniu na dobre. Tego zdania jest np. cytowany Shuster, który twierdzi, iż „umiejętność sprzedawania to­waru kulturalnego może przepływowi dóbr kulturalnych raczej pomóc niż zaszkodzić”. Większość teoretyków amerykańskich — jak utrzymuje R. L. Shayon