Monthly Archives: Maj 2013

W AMERYKAŃSKIEJ TEORII

W amerykańskiej teorii stosunków międzynarodowych wskazuje się jeszcze na inną zaletę swobody instytucji prywatnych w działalności infor- macyjno-kulturalnej na zagranicę. „Agencje prywatne — pisał przed dwu­dziestu kilku laty Q. Wright — cieszą się relatywnie dużą swobodą dzia­łania nie będąc tak

UTRZYMYWANY STATUS

Autor znanej monografii o pierwszej z tych rozgłośni, R. Holt, wyja­śnia przesłanki, dla których ten jej status jest utrzymywany: „Prywatna agencja nie jest obiektem ewentualnego nacisku jakiegokolwiek rodza­ju (…) korzysta ona z większej swobody w określaniu tego, co wolno po­wiedzieć