Monthly Archives: Luty 2013

CZTERY KRYTERIA

Cztery spośród nich to:kryterium statystycznej wielkości — im większa wartość danych określających wydarzenie (np. liczba zabitych), tym ma ono większe szanse stać się wiadomością międzynarodową;kryterium znaczenia rozumianego jako znaczenie przypisywane przez odbiorcę danemu wydarzeniu zgodnie z jego pojęciami i stereotypami

TAKIE I INNE

Takie i inne kryteria usprawiedliwiają, zdaniem zachodnich teoretyków, selekcję faktów i wydarzeń, bo trudno sobie wyobra­zić, by współczesne dziennikarstwo mogło się bez takiej selekcji obejść wobec natłoku wydarzeń w świecie i coraz lepszego doń dostępu mediów. Ale gdyby poprzestać tylko

SPRAWOZDANIE ZE ZDARZENIA

I tak jest w istocie, o czym świadczą niemilknące zarzuty wielu małych i średnich krajów, zwłaszcza w Trzecim Świecie, przeciwko wy­paczaniu ich obrazów przez zachodnie media.Zarzuty dotyczą preferowania wiadomości nie tylko negatyw­nych, lecz także, ogólnie, sensacyjnych. Ale tu sprawa nie

POWSZECHNE ZAINTERESOWANIE

Problem polega jednak na tym, jakie wydarzenie uznać za takie, które może skupiać powszechne zainteresowanie,, wywoływać u odbiorcy pobudzenie i wreszcie, jaka powinna być forma informacji, aby wrażenie wy­wołane tym wydarzeniem odpowiadało jego rzeczywistemu zna­czeniu’.Nie ulega wątpliwości, że w formule