Monthly Archives: Październik 2012

KRYTYKA MEGALOMANII KULTURALNEJ

Wchodzi ona w zakres krytyki „imperializmu kulturalnego”, różni się jednak od poprżednio omówionych kierunków tym, że ujmuje to zjawisko nie tylko jako skutek działania określonych mechanizmów ekonomiczno-rynkowych, lecz także pewnego spo­sobu myślenia, wyrażającego się w poczuciu wyższości własnych standardów i

ŻADNA CYWILIZACJA

Na drugim biegunie ocen cywilizacji kapitalizmu można umiescic wypowiedź znanego amerykańskiego ekonomisty i socjo­loga, R. L. Heilbronera:„Żadna cywilizacja nie pozwala egoizmowi tak decydować o wszystkich sferach życia, a zwłaszcza o sferze kultury, żadna mna cywilizacja nie zrodziła w stopniu niemal