Monthly Archives: Wrzesień 2012

DĄŻĄC DO MONOPOLIZACJI

Zachód dążąc do monopolizacji pewnych wartości przypisuje je wy­łącznie własnej kulturze, chce uczynić uniwersalnym to, co jest w istocie partykularne. To właśnie chce wyrazić L. Didier odpowiadając na dzie­siątki zadanych sobie wcześniej pytań.„Ambiwalencja i sprzeczności — oto co Zachód oferuje

PRZEZ MOMENT

Zachód może uczynić wiele dla komunikowania międzynaro­dowego, jeśli zdobędzie się na „trochę wrażliwości i pokory, by z otwartością i respektem wysłuchać innych””. Może mu to tylko wyjść na korzyść, ponieważ „wyłaniający się po długiej nieobec­ności świat niezachodni w swym kształcie