//////

Archive for Wrzesień, 2012

DĄŻĄC DO MONOPOLIZACJI

Zachód dążąc do monopolizacji pewnych wartości przypisuje je wy­łącznie własnej kulturze, chce uczynić uniwersalnym to, co jest w istocie partykularne. To właśnie chce wyrazić L. Didier odpowiadając na dzie­siątki zadanych sobie wcześniej pytań.„Ambiwalencja i sprzeczności — oto co Zachód oferuje światu My jestesmy już do tego przyzwyczajeni (…) my już z tego powodu nie cierpi­my, nasza własna duma nas skutecznie zaślepia i każe nam wierzyć w skarby TEJ kultury, z których inni powinni czerpać pełną garścią. Ale czy me przydałoby się nam trochę skromności, choćby po to, by zadać sobie pytanie, czy to dla nich ożywcze kryniczne źródło, czy czasem nie zmąco­ne bagienko? Co nas uprawnia do deklamowania unisono, że kultura za­chodnia ma wartości uniwersalne? Skąd ta megalomania?”

PRZEZ MOMENT

Zachód może uczynić wiele dla komunikowania międzynaro­dowego, jeśli zdobędzie się na „trochę wrażliwości i pokory, by z otwartością i respektem wysłuchać innych””. Może mu to tylko wyjść na korzyść, ponieważ „wyłaniający się po długiej nieobec­ności świat niezachodni w swym kształcie cywilizacyjno-kultural- nym (…) ma do zaoferowania swe bogate dziedzictwo”.„Spróbujmy przez moment — zachęca L. Didier — przestać czuć i myśleć w sposób typowy dla przedstawiciela Zachodu — depozytariusza skarbca kulturowego uznanego i skatalogowane­go — a wejdźmy w rolę outsidera, który szuka odpowiadającego mu wzorca”.