Monthly Archives: Sierpień 2012

NOWA DYPLOMACJA KULTURALNA

Punktem wyjścia dla autorów tego postulatu jest historiozo­ficzna teza, że rewolucja w technikach rozpowszechniania infor­macji i kultury oraz szerzenia oświaty musi pociągać za sobą zmierzch tradycyjnej dyplomacji kulturalnej,  tj. jednostronnej propagandy wyrażającej jedynie egoistyczne, ekspansywne in­teresy rządów. Naturalną tego konsekwencją

KAŻDY NARÓD

Każdy naród winien przy tym poczuć się do moralnego obowiązku nadawania swego indywidualnego piętna wartościom odeń wychodzącym, dzięki czemu o zewnętrznym od­działywaniu danej kultury decydować będą nie względy ilościo­we, a rzeczywista siła jej promieniowania, zdolność zaspokajania duchowych potrzeb ludzi różnych

ZAANGAŻOWANIE RZĄDÓW

Dlatego jest to ciągle „dyplomacja”, który to termin oznacza bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie rządów w tego typu działalność. Od „starej” dyplomacji, która charakteryzowała się jednostronnością, ma ją jednak odróżniać przede wszystkim respektowanie zasady wzajemności, a więc two-way communica- tion, co