Monthly Archives: Lipiec 2012

SŁUSZNE ZAŁOŻENIA

Przyjmują oni słuszne założenie, że zakres stosowania tej wolności w komuniko­waniu międzynarodowym winien być — zresztą faktycznie jest skorelowany z ogólną sytuacją w stosunkach międzynarodowych poziomem ich rozwoju i panującą w danej chwili atmosferą.’ „Wolność informacji – pisze R. L. Shayon

LEKTURA OPRACOWAŃ

Lektura wielu opracowań zachodnich skłania do wniosku, że powoli, ale systematycznie toruje sobie drogę pogląd, iż komu­nikowanie międzynarodowe nie powinno — czy wręcz nie może być procesem całkowicie żywiołowym. Wielu autorów dostrzega potrzebę jego regulacji, choć stroni od posługiwania się takim