Monthly Archives: Kwiecień 2012

W TROSCE O ZROZUMIENIE

W trosce o wzajemne zrozumienie i szacunek wszystkie narody po­winny dążyć do poznawania odmiennych systemów wartości, wypracowa­nych przez inne cywilizacje, i ich źródeł. Dzięki temu unikną one gwał­townego i wzajemnego narzucania (wzajemnego w miarę posiadanych sił i środków) wzorów, co

PROBLEM ZROZUMIENIA

„Problem zrozumienia między narodami — czytamy w podsumowa­niu — jest problemem stosunków międzykulturalnych. Relacje właśnie w tej, a nie w innej dziedzinie zrodzą w przyszłości nową społeczność międzynarodową o wyższej jakości” — prognozują autorzy omawianego manifestu. „Będzie to społeczność wzajemnie