Monthly Archives: Luty 2012

W PRZEKONANIU BADACZY

W przekonaniu wielu badaczy komplementarność kulturalną należy rozpocząć od stymulowania różnorodności we własnych krajach, zgodnie z humanistyczną zasadą E pluribus unum zwłasz­cza tam, gdzie istnieje żyzne podłoże w postaci pluralizmu etnicz- no-rasowego. Niektórzy amerykańscy kulturoznawcy uważają, że ich kraj traci

SPRAWA PLURALIZMU

Trzeba gwoli ścisłości dodać, że nie dla wszystkich badaczy sprawa pluralizmu kultur w ramach jednego państwa jest tak jednoznaczna, jak by to można sądzić na podstawie cytowanych wypowiedzi. Wydaje się, że słuszne podejście do tego problemu nie może być pozbawione