Monthly Archives: Styczeń 2012

DOSTRZEGANE DZIAŁANIE

Dostrzegając to potencjalnie dysfunkcjonalne działanie zróż­nicowania kulturowego w społeczeństwach Trzeciego Świata, nie­którzy badacze popadają w drugą skrajność wskazując na pozy­tywną rolę budowania jedności kulturalnej na fuzji wartości ludów białych i kolorowych.Obrońcy pluralizmu kulturalnego przeciwstawiają się takim koncepcjom budowania duchowej jedności

MIEJSCE KOMUNIKOWANIA W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

Teoria i praktyka komunikowania międzynarodowego jest tą płaszczyzną, na której szczególnie wyraziście uwidaczniają się ideologiczne i polityczne różnice w podejściu państw o odmien­nych systemach społecznych do roli, jaką winno ono odgrywać we współczesnym podzielonym świecie oraz zasad, jakimi po­winno się